Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanJapaneseKoreanRussianSpanishVietnamese

Liên hệ với chúng tôi
Gwinnett Môi trường
 •   Điện thoại: 770.963.5132
 •   Fax: 770.339.4282
 Môi trường Newton
 •   Điện thoại: 770.784.2121
 •  Fax: 770.784.2129
Môi trường Rockdale
 •  Điện thoại: 770.278.7340
 •  Fax: 770.278.8919

Báo cáo kiểm tra hồ bơi

Bể bơi tạo ra một hỗn hợp độc đáo của cả những nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe và an toàn. Sức khỏe Môi trường kiểm tra các hồ bơi để đảm bảo lượng hóa chất đủ để bảo vệ người tắm khỏi hầu hết các sinh vật có hại cũng như đảm bảo có đầy đủ thiết bị an toàn.

Những điều cần biết

Tất cả các hồ bơi công cộng, bao gồm cả các hồ bơi khu vực lân cận và khu chung cư, đều được Bộ Y tế Công cộng quản lý và kiểm tra. Các Chuyên gia Y tế Môi trường tiến hành hơn 4,000 cuộc kiểm tra mỗi năm để đảm bảo những người vận hành hồ bơi đang duy trì các hồ bơi an toàn và lành mạnh. Việc thanh tra không chỉ được tiến hành đối với các mối nguy hóa học mà còn cả các mối nguy vật lý.

Các Chuyên gia Sức khỏe Môi trường thường xuyên kiểm tra cả hồ bơi theo mùa và hồ bơi quanh năm trong suốt cả năm. Nhân viên cũng đánh giá kế hoạch cho bất kỳ công trình xây dựng mới hoặc cải tạo nào để đảm bảo các khiếm khuyết về cấu trúc / cơ học được giải quyết. Để xem điểm của các bể bơi trong khu vực của bạn, hãy nhấp vào liên kết bên dưới

Tìm một báo cáo kiểm tra

Nhấp vào liên kết ở trên và chọn hạt của hồ bơi / spa từ menu thả xuống “Hạt cho phép”.

Liên hệ với chúng tôi
Gwinnett Môi trường
 •   Điện thoại: 770.963.5132
 •   Fax: 770.339.4282
 Môi trường Newton
 •   Điện thoại: 770.784.2121
 •  Fax: 770.784.2129
Môi trường Rockdale
 •  Điện thoại: 770.278.7340
 •  Fax: 770.278.8919