Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanJapaneseKoreanRussianSpanishVietnamese

Yêu cầu che mặt

Do có COVID-19, khi vào các trung tâm y tế, phải dùng khăn che mặt.

Debido a COVID-19, sẽ cầu hôn mascarillas para entrar al los centros de salud.

Liên hệ với chúng tôi

Sở Y tế Môi trường Rockdale

Nơi để tìm thấy chúng tôi

1329 Portman Drive - Suite F
Conyers, GA 30094
P | 770.278.7340
F | 770.278.8919

Giờ của chúng tôi

Thứ hai | 8:00 sáng - 4:00 chiều

Thứ ba | 8:00 sáng - 4:00 chiều

Thứ 8 | 00:4 sáng - 00:XNUMX chiều

Thứ Năm | 8:00 sáng - 4:00 chiều

Thứ sáu | 8:00 sáng - 4:00 chiều

Thứ bảy | Đã đóng cửa

Chủ nhật | Đã đóng cửa

Tại vị trí này

Yêu cầu che mặt

Do có COVID-19, khi vào các trung tâm y tế, phải dùng khăn che mặt.

Debido a COVID-19, sẽ cầu hôn mascarillas para entrar al los centros de salud.

Liên hệ với chúng tôi