Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanJapaneseKoreanRussianSpanishVietnamese

VỀ CHÚNG TÔI
Về chúng tôi...

Mạng cảnh báo sức khỏe GNR

GNR's Health Alert Network (HAN) là phương pháp chính để chia sẻ thông tin y tế công cộng khẩn cấp có ảnh hưởng đến Học khu của chúng tôi (Gwinnett, Newton, và Rockdale). Thông tin này dành cho cộng đồng, đối tác khu vực và tiểu bang của chúng tôi.

GNR's HAN hợp tác với các đối tác tiểu bang, lãnh thổ và thành phố / quận để phát triển các giao thức và mối quan hệ với các bên liên quan sẽ đảm bảo một nền tảng mạnh mẽ để phân phối nhanh chóng thông tin y tế công cộng.


Tin tức mới nhất từ ​​Mạng cảnh báo sức khỏe

Cảnh báo sức khỏe: DPH xác nhận một trường hợp mắc bệnh sởi ở một cư dân Metro Atlanta 11-09-2019


Các loại tin nhắn HAN

VỀ CHÚNG TÔI
Về chúng tôi...