Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanJapaneseKoreanRussianSpanishVietnamese

Theo dõi

PIPSubscribe

Thông tin về sự chuẩn bị và an toàn tại địa phương

Để biết thêm thông tin về cách bạn có thể chuẩn bị tốt hơn, hãy xem thông tin trong các bài viết dưới đây. Được viết bởi Gwinnett, Newton và Nhân viên Chuẩn bị Khẩn cấp của Hạt Rockdale, những bài báo này được viết từ quan điểm địa phương để giúp bạn sẵn sàng cho gia đình mình khi thảm họa xảy ra.

Bạn đã sẵn sàng chưa? https://www.gnrhealth.com/services/are-you-ready

An toàn thời tiết mùa đông: https://www.gnrhealth.com/services/emergency-preparedness/winter-weather-preparedness

An toàn lũ lụt:      https://www.gnrhealth.com/flood-safety

An toàn khi giông bão:  https://www.gnrhealth.com/thunderstorm-safety

Chuẩn bị cho Bão:   https://www.gnrhealth.com/hurricane-preparedness-week

An toàn lốc xoáy:  https://www.gnrhealth.com/tornado-safety

Chuẩn bị khẩn cấp cho gia đình:  https://www.gnrhealth.com/family-emergency-preparedness

Bộ khẩn cấp đơn giản cho ô tô của bạn:  https://www.gnrhealth.com/quick-preparedness-tip-simple-emergency-kit-for-your-car

Hướng dẫn chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp từng bước bạn có thể sử dụng để lập kế hoạch, xây dựng bộ tài liệu và biết cách giao tiếp với các thành viên trong gia đình.

Theo dõi

PIPSubscribe