Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanJapaneseKoreanRussianSpanishVietnamese

Liên hệ với chúng tôi
  • Trung tâm Buford: 770.614.2401
  • Trung tâm Lawrenceville: 770.339.4283
  • Trung tâm Norcross: 770.638.5700
  • Trung tâm Newton: 770.786.9086
  • Trung tâm Rockdale: 770.785.4345

 

Thử thai

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thử thai dưới dạng dịch vụ tự động và thông qua Chương trình Kế hoạch hóa Gia đình. Không cần đặt lịch hẹn để làm xét nghiệm thử thai. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đặt lịch hẹn với nhân viên tư vấn Kế hoạch hóa gia đình, vui lòng liên hệ với một trong các trung tâm của chúng tôi.

Phí áp dụng cho việc thử thai và đặt lịch hẹn với (các) y tá tại chỗ. 

Liên kết hữu ích

Liên hệ với chúng tôi
  • Trung tâm Buford: 770.614.2401
  • Trung tâm Lawrenceville: 770.339.4283
  • Trung tâm Norcross: 770.638.5700
  • Trung tâm Newton: 770.786.9086
  • Trung tâm Rockdale: 770.785.4345