Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanJapaneseKoreanRussianSpanishVietnamese

Yêu cầu che mặt

Do có COVID-19, khi vào các trung tâm y tế, phải dùng khăn che mặt.

Debido a COVID-19, sẽ cầu hôn mascarillas para entrar al los centros de salud.

Các khoản thanh toán và bảo hiểm được chấp nhận

Thanh toán

Tiền mặt hoặc tín dụng, trừ American Express.

Bảo hiểm được chấp nhận

Medicaid

Phí dịch vụ Medicaid

Amerigroup

Nguồn chăm sóc

Peach State

Cham soc tot

Bảo hiểm thương mại

Aetna / chi nhánh

Ambetter

Anthem BCBS

Cigna / chi nhánh

Coventry

Humana

UnitedHealthcare / chi nhánh

Trị bịnh

Phần B

Phần D

Medicare HMO

Nha khoa

Aetna

đồng bằng

Cigna Dental


Cập nhật ngày 2 tháng 2020 năm XNUMX.
Danh sách có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Địa điểm của chúng tôi

Các Sở Y tế Quận Gwinnett, Newton và Rockdale có sáu địa điểm khám bệnh thuận tiện cũng như ba văn phòng Sức khỏe Môi trường. Các phòng khám cung cấp nhiều lựa chọn và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình.


* Chỉ tiêm phòng cúm tại Trung tâm Y tế Lawrenceville, Trung tâm Y tế Buford, Trung tâm Y tế Norcross, Trung tâm Y tế Newton và Trung tâm Y tế Rockdale *

Gwinnett

MINI ĐỎ
Trung tâm sức khỏe Buford
MINI ĐỎ
Trung tâm sức khỏe Lawrenceville
MINI ĐỎ
Trung tâm sức khỏe Norcross
MINI ĐỎ
Phòng khám sức khỏe dự phòng
MINI ĐỎ
Dịch vụ y tế cho trẻ em
MINI ĐỎ
Phòng sức khỏe môi trường

Newton

MINI ĐỎ
Dịch vụ Y tế Môi trường Newton
MINI ĐỎ
Trung tâm Y tế Hạt Newton

Rockdale

MINI ĐỎ
Dịch vụ sức khỏe môi trường Rockdale
MINI ĐỎ
Trung tâm Y tế Hạt Rockdale
Yêu cầu che mặt

Do có COVID-19, khi vào các trung tâm y tế, phải dùng khăn che mặt.

Debido a COVID-19, sẽ cầu hôn mascarillas para entrar al los centros de salud.

Các khoản thanh toán và bảo hiểm được chấp nhận

Thanh toán

Tiền mặt hoặc tín dụng, trừ American Express.

Bảo hiểm được chấp nhận

Medicaid

Phí dịch vụ Medicaid

Amerigroup

Nguồn chăm sóc

Peach State

Cham soc tot

Bảo hiểm thương mại

Aetna / chi nhánh

Ambetter

Anthem BCBS

Cigna / chi nhánh

Coventry

Humana

UnitedHealthcare / chi nhánh

Trị bịnh

Phần B

Phần D

Medicare HMO

Nha khoa

Aetna

đồng bằng

Cigna Dental


Cập nhật ngày 2 tháng 2020 năm XNUMX.
Danh sách có thể thay đổi mà không cần báo trước.